Pre mnohých je SikaTack ® Panel neznámym pojmom. Vo svete odvetrávaných fasád však ide o spoločnosť, ktorá je priekopníkom v oblasti inštalácie kompaktných obkladov. Ide o systém či postup inštalácie povrchových obkladov k nosnej konštrukcii lepením. Logicky, bez potreby kotviacich prvkov či rôznych skrutiek. Ako lepiaci systém SikaTack ® Panel funguje, aké sú jeho silné stránky a prečo zvoliť práve tento systém inštalácie fasádnych panelov, sa dozviete v našom článku.

Použitie SikaTack ® Panel

Ide o inovatívny spôsob inštalácie povrchových obkladov odvetranej fasády. Realizátorovi fasády umožňuje vysokú variabilitu. Systém SikaTack ® Panel je vhodný pre upevňovanie kompozitných obkladov, HPL dosiek a vláknocementu ako aj keramických obkladových dosiek. Spôsob upevňovania fasádnych panelov je rýchly, estetický a maximálne efektívny. V zásade je možné použiť tento systém na všetky druhy odvetrávaných fasád, no dopredu je potrebné overiť priľnavosť materiálov.

Pre upevnenie postačuje nosná konštrukcia a samotný obkladový materiál. Samotné panely nepotrebujú špeciálne nezávislé kotvenie. O pripevnenie panelov k nosnej konštrukcii sa stará práve lepidlo SikaTack ® Panel. Odvetrávaný obklad je vodeodolný, trvácny a navyše odolný voči poveternostným vplyvom. Tieto vlastnosti inštalácia lepením ešte znásobuje. Navyše fasáda je odľahčená o ďalšie kotviace prvky a zbavená viditeľných spojov a skrutiek.

Výhody lepidla SikaTack ®

  • Estetika – zbavíte sa kotviaceho systému, skrutiek či nitov. Z estetického hľadiska teda získate úplne rovnú a hladkú plochu.
  • Efektívnosť – rýchla a ekonomická montáž. Pri montáži systému SikaTack Panel môžete docieliť celkové nižšie náklady, ako v prípade iného skrytého mechanického upevňovania.
  • Pružnosť – obkladový materiál je k nosnej konštrukcii pripevnený v každom bode rovnakým tlakom a obkladové dosky sa tak ani po dlhých rokoch nezačnú prehýbať.
  • Izolačné vlastnosti – vďaka perfektnej priľnavosti materiálov a spôsobu lepenia docielite ideálne izolačné vlastnosti.
  • Skúsenosti – spôsob, ktorý sa aplikuje a vyvíja už od 90-tych rokov minulého storočia. Tieto panely doteraz nestratili nič zo svojich pôvodných vlastností. Kvalita overená časom.
  • Životnosť – pri správnej aplikácii má systém lepenia životnosť viac ako 30 rokov.

Najsilnejšou stránkou je pochopiteľne dizajn odvetrávanej fasády, pri ktorej je využívaný systém lepenia SikaTack ® Panel. Celkový vzhľad fasády je podčiarknutý líniovým usporiadaním obkladového materiálu. Životnosť takejto fasády sa odhaduje na minimálne 30 rokov.

Celkové náklady na projekt sú v prípade skrytého upevňovania o 15 až 25 % nižšie ako v prípade skrytého mechanického upevnenia.

Prípravné práce a proces lepenia

Pre prácu s lepidlom (PU) je dôležite dôkladne pripraviť podklad, kde je nutné naniesť lepidlo, a takisto pripraviť materiál, ktorý ideme lepidlom upevňovať. Lepidlo sa následne po zaschnutí prispôsobuje teplote a je teda trvale elastické. Lepený povrch ale musí byť dokonale čistý, suchý a zbavený mastnoty. Čo sa týka obkladovej dosky, podľa doporučení je potrebné povrch zdrsniť za pomoci zrnitého papiera (handričky).

Povrch, na ktorý bude obklad lepený, zbavíte prachu, mastnoty a následne ho ošetríte náterom Sika ® Aktivator-205. Ide o koncentrovanú látku, ktorá podporuje priľnavosť a rozpúšťa nečistoty. Po ošetrení touto látkou je potrebné nechať náter 10 min odpariť. Následne sa nanáša penetrácia SikaTack ® Panel Primer, ktorú je potrebné dôkladne roztrepať a po celom povrchu lepenej plochy naniesť rovnomernú vrstvu. Penetračný náter je potrebné nechať odvetrať po dobu aspoň 30 minút.

Po náteroch sa nanáša obojstranná lepiaca páska, ktorá sa aplikuje po celej dĺžke zvislého profilu. Na plochu sa potom za pomoci trojuholníkovej húsenice (nástavca) nanáša lepidlo SikaTack vo vzdialenosti minimálne 5 mm od fixačnej pásky a hrany samotného profilu. Objem lepidla sa vypočíta podľa celkovej plochy. Následne sa už len odstráni fólia z pásky a umiestni sa obkladová doska. Obkladová doska sa na lepenú plochu ukladá za pomoci osadzovacích úchopov. Ide o to, aby obkladový materiál nebol v priamom kontakte s montážnou páskou. Následne sa skontroluje umiestnenie fasádneho obkladu a potom sa tlakom pritlačí k montážnej páske. Montáž obkladu musí byť zrealizovaná do 10 minút od nanesenia lepidla na profil.